Jezi Rinmin Mouin (Jesus Loves Me)

Composed by Anna Bartlett Warner- 1827-1915
Translated by Pastor Robin WeatherfordJezi rinmin-m sa-m konnin,
Pou Bib la di mouin konsa,
Ti moun yo se pou Li minm.
Yo se fb min Li tr f.

Ke:
Wi Jezi rinmin-m!
Wi Jezi rinmin-m!
Wi Jezi rinmin-m!
E Bib la di mouin sa.

Jezi rinmin-m, e-l mouri,
Pou pot Siel la ka ouvri,
Li va lave peche mouin,
Kite ti moun Li antre.

Jezi rinmin-m, le-m move,
E Li tann pou padonnen;
Tann pou leve-m nan bra Li,
Sove mouin nan tout danje.

Jezi rinmin-m, e Li la,
Toujou pre mouin nan chemin;
Si mouin kou Li, e you jou,
Li va minnin-m la kay Li.


HOME